| |     ћирилица | latinica  
Home
Njoftim Për votimin në zgjedhjet parlamentare në Republikën e Serbisë për vitin 2020

Njoftojmë qytetarët e Republikës së Serbisë që zgjedhjet për deputetët popullor të Republikës së Serbisë do të mbahen më 21.06.2020. Sipas nenit 10 të Ligjit për zgjedhjet të deputetëve popullorë të drejtën për të zgjedhur deputetë dhe të jetë zgjedhës për deputet e ka i rrituri, shtetasi i Republikës së Serbisë i aftë për të punuar me banim në Republikën e Serbisë.

Qytetarët e Republikës së Serbisë të cilët janë të regjistruar në listën e votuesve të cilët qëndrojnë ose planifikojnë të qëndrojnë në Republikën e Shqipërisë në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve, të drejtën e tyre për të zgjedhur mund të bëjnë në Ambasadën e Republikës së Serbisë në Tiranë, ku do të jetë hapur qendër votimi në rast se aplikojnë të paktën 100 qytetarë të cilët kanë të drejtë votimi.

Verifikimin që jeni regjistruar në listat e votuesve mund të kryhet në rrugë elektronike, duke hedhur numrin personal të qytetarëve, në faqen zyrtare të internetit e Ministrisë e Administrates Publike Shtetit dhe Vetëqeverisjes Lokale : https://upit.birackispisak.gov.rs/

Që të votoni në Ambasadën e Republikës së Serbisë në Tiranë është e nevojshme që pesë ditë para ditës së përfundimit të listës së votuesve më ( 30.05.2020), të paraqitni kërkesë se si në LV të shkruhet e dhëna që në zgjedhjet e ardhshme nuk do të votoni jashtë vendit.

Kërkesën për regjistrim në listën e votuesve të dhënat që zgjedhësi do të votojë jashtë vendit mund të merrni këtu.

Nëse keni të drejtë zgjedhje, dhe nuk jeni i regjistruar në listën e votuesve, është e nevojshme të zbatoni procedurën e regjistrimit.

Kërkesën për regjistrim në listën e votuesve mund të merrni këtu.

Kjo kërkesë me kërkesën për regjistrim të dhënat që do të votoni jashtë vendit, dorëzojeni në Ambasadë e cila të dyja kërkesat do të dërgojë bashkisë kopetente, përkatësisht, drejtorisë së qytetit sipas vendbanimit tuaj të fundit para largimit jashtë vendit, përkatësisht vendbanimi i fundit të njërit prej prindërve.

Për të gjitha informacionet mund të na kontaktoni në numrin 04 222 3042 ose në email: konztira@icc-al.org


Print version
News
Covid19 – Travel Advisory
Njoftim Për votimin në zgjedhjet parlamentare në Republikën e Serbisë për vitin 2020
DIGITAL CONTENTS – SERBIAN CULTURAL INSTITUTIONS 2020
КОРОНА ВИРУС - COVID 19
Vizita e Ministrit të Bujqësisë, Pyjeve dhe Manaxhimit të Ujrave Branislav Nedimović në Shqipëri, më 6 Mars 2018
Pritja me rastin e Festës Kombëtare të Republikës së Serbisë më 15 Shkurt 2018
Pritja e Vitit të Ri të Presidentit të Republikës Ilir Meta për Krerët e Misioneve Diplomatike në Republikën e Shqipërisë, 18 Janar 2018
Konsultime konsullore të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Serbisë dhe Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë, në nivelin e ndihmësit të ministrit, janë mbajtur në Tiranë, më 18 Janar 2018.
Takimi i Vitit të Ri i Kryeministrit Edi Rama për Misionet Diplomatike në Republikën e Shqipërisë, më 13 dhjetor 2017
Pjesëmarrja e Minisrit të Ekonomisë së Serbisë Goran Knežević, në seancën e parë të përgjithshme të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Shqipëri-Serbi në Tiranë, më 25. nëntor 2017.
Pjesëmarrja e Ministrit të Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale Branko Ružić në mbledhjen e Ministrave ReSPA në Tiranë, më 6 nëntor 2017.
Pjesëmarrja e Ministres Ana Brnabić në Konferencën Rajonale ReSPA në Tiranë më 18 Maj 2017
Vanja Udovičić, Ministër i Rinisë dhe Sportit në Tiranë, më 08. Dhjetor 2016.
Vladan Vukosavljević, Ministër i Kulturës dhe Informimit në Tiranë më 22 Shkurt 2017
Information to tender
Takimi trepalësh i Ministrave të Punëve të Jashtme të Serbisë, Italisë dhe Shqipërisë në Tiranë, më 20 Janar
Ministri i Minierave dhe Energjitikës mori pjesë në Këshillin Ministror të Komunitetit Energjitik në Tiranë më 16 tetor 2015
Ministri i Arsimit, Shkences dhe Zhvillimit Teknologjik me nje grup studentësh dhe nxënësish nga Serbia qendroi në Shqipëri nga 7-9 tetor 2015
Vizita zyrtare e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Serbisë Aleksandar Vučić në Shqipëri
Pjesëmarrja e Nënkryetarit të parë të Qeverisë dhe Ministrit e Punëve të Jashtme të Republikës së Serbisë Ivica Dačić në takimet në Tiranë
Pjesëmarrja e Ministrit të Punëve të Brendshme Dr. Nebojša Stefanović në Samitin Rajonal kundër ekstremizmit të dhunshëm në Tiranë
News - Archive