| |     latinica | english  
Насловна
Пројекти за дијаспору

„СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА“

 
На предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у складу са Стратегијом очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре као и матичне државе и Срба у региону, Влада Републике Србије је одобрила Пројекат „Србија за Србе из региона" којим се безбеђују стипендије за младе припаднике српске националне заједнице из држава у региону.

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

за доделу стипендија за школску 2013/2014. годину у оквиру Пројекта:

„СРБИЈА ЗА СРБЕ ИЗ РЕГИОНА"


Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива све заинтересоване припаднике српске националне заједнице из држава у региону (Словеније, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније, Македоније, Албаније и Црне Горе) старости од 18 до 35 година да се пријаве за доделу стипендија Владе Републике Србије у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона".
Заинтересовани се могу пријавити преко надлежног Дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у својој држави.
Рок за достављање пријавних формулара и пропратне документације је 10. јули 2013. године.

Стипендија Владе Републике Србије обухвата припремну годину учења српског језика (осим за кандидате из Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске) и похађање основних, мастер или докторских студија на факултетима Универзитета у Београду.
Кандидати из Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе не похађају припремну годину учења српског језика већ се одмах уписују на основне, мастер или докторске студије.
Стипендија обухвата: бесплатну визу за привремени боравак, бесплатну нострификацију средњошколских/високошколских исправа, плаћене трошкове школарине течаја српског језика и изабраних студија, плаћен смештај и исхрана у установама студентског стандарда, здравствено осигурање и стипендију у износу од 15.000,00 динара месечно за трошкове превоза, уџбеника и остале трошкове.

УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СТИПЕНДИЈЕ:

 1. Кандидат мора да буде припадник српске националне заједнице.
 2. Кандидат мора да има држављанство једне од држава у региону (Словеније, Мађарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Румуније, Македоније, Албаније и Црне Горе).
 3. Кандидат мора да буде млађи од:
  • 21 године за основне студије,
  • 25 година за мастер студије,
  • 35 година за докторске студије.
 4. Кандидат мора да има:
  • одличан успех* у средњој школи за упис на основне студије,
  • завршене основне академске студије обима 180 (за мастер студије обима 120 ЕСПБ) или 240 ЕСПБ (за мастер студије обима 60 ЕСПБ), са просеком оцена изнад 8,50*,
  • завршене мастер студије обима 300 ЕСПБ за упис на докторске студије.
 5. Кандидат мора да поседује комуникацијски ниво знања енглеског или српског језика.
 6. Кандидат, након завршених студија, мора да се врати и да живи у држави из које је дошао.

*Напомена: Просек се утврђује према систему оцењивања у држави у којој је кандидат стекао средње, односно високо образовање.

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР:

1. Биографија (CV) са контакт адресом, телефоном и e-mail адресом.

2. Кандидати за основне студије: оригинал или оверена копија средњошколских сведочанстава или дипломе о завршеној средњој школи;

Кандидати за мастер студије: оригинал или оверена копија дипломе о завршеним основним академским студијама са додатком дипломи;

Кандидати за докторске студије: оригинал или оверена копија дипломе са основних студија са додатком дипломи, оригинал или оверену копију дипломе о завршеним мастер студијама са додатком дипломи.

3. Копија пасоша;

4. Фотографија.

Кандидати који испуњавају услове за добијање стипендије, попуњени формулар заједно са потребном документацијом, достављају надлежним Дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у државама у којима живе.
Селекцију и рангирање кандидата ће вршити Министарство просвете, науке и технолошког развоја, уз препоруку Савета за Србе у региону, а у складу са наведеним условима за добијање стипендије.

 


Верзија за штампу
Дијаспора
О дијаспори и Србима у региону
Клубови и удружења
Медији
Допунска настава
Српска православна црква
Пројекти за дијаспору
Војни меморијали